جیوشین کای آیکیدو

جیوشین کای آیکیدو

استاد علی امیری پناه در سال 1377 پس از بازگشت از ایلات متحده جیوشین کای ایکیدو را در استان فارس معرفی کردند. در ان زمان انجمن ایکیدو زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی فعالیت میکرد. در ابتدا جیوشین کای ایکیدو بصورت رسمی زیر نظر انجمن ایکیدو اغاز بکار کرد. استاد امیری پناه بعنوان مسئول سبک توانستند به معرفی و اموزش ایکیدو جیوشین کای بپردازند.پس از گذشت چند سال انجمن ایکیدو از فدراسیون ورزشهای همگانی به فدراسیون ورزشهای رزمی انتقال یافت.

از ان زمان تاکنون جیوشین کای ایکیدو بصورت رسمی زیر نظر فدراسیون انجمن ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی فعالیت می  کند