جیوشین کای آیکیدو

جیوشین کای آیکیدو

وقتی که نیروهای آمریکائی در ژاپن مستقر شدند پروفسور کنجی تومیکی بنیانگذار  تومیکی آیکیدو مشغول تدریس جودو و ایکیدو به صورت فعالانه ای درنیرو های هوائی امریکا بوده و در خلال چند سال اصول" بودو " را به بسیاری از نیروهای امریکائی اموزش داد. کارل  گایز یکی از افسر های نیروی هوائی  "بودو " را  نزد اوساوا یوشیمی سنسی در کودوکان در سالهای 1950 زمانی که در نیروی هوائی امریکا خدمت میکرد اموخته بود شروع به اموختن ایکیدو نزد پروفسور تومیکی  و میاگه سنسی کرد.

  یکی از شاگردان ارشد کنجی تومیکی بنام هیروکی کاگاری که به ایالات متحده سفر کرده بود درهیوستون تکزاس شروع به آموزش آیکیدو کرده بعد از گذشت چند سال تومیکی ایکیدو در آمریکا رشد فزاینده ای کرد و دوجوهای بسیاری در ایالات متحده از جمله نیویورک كلورادو ،این دیانا و ایالات دیگر بوجود آمد؛

گارل گایز اولین آمریکائی بود که دان ۶ خود را شخصا از کنجی تومیکی دریافت کرد.

کارل گایز که همچنین دارنده دان ۷ جودو بود در سال ۱۹۸۲ سازمانی به نام فوکال کای  در هیوستون تگزاس برای گسترش آیکیدو تاسیس کرد، کارل گایز در شکستن تعادل مهارت فوق العاده ای داشت.

در سال ۱۹۷۷ شیهان چاک کلارک تعلیمات آیکیدو را زیز نظر کارل گایز شروع کرد اصول آیکیدو و جودو را کاملا فرا گرفت در سال ۱۹۸۴ بر اساس آنچه آموخته بود سازمان جیوشین کای را در ایالت اریزونا تاسیس کرد.

جیوشین کای آیکیدو چیست؟

جیوشین کای آیکیدو روشی است نوین و مدرن همراه با تحلیلهای علمی و عملی برای آموزش آیکیدو ،آموزه های مدرن این سبک ریشه در روش های آموزشی استاد بزرگ موریهی اوشیبا پروفسور جیگاروکانو (بنیانگذار جودو) پروفسور کنجی تومیکی ،هی دئو اوهیا می یاگه سوناگو وکارل گایز دارد.

در جیوشین کای آیکیدو اصول اولیه بصورت کاتا و حركات از پیش تعیین شده توسط دو نفر تمرین می شود. سپس کاربرد تکنیک ها بصورت رندوری انجام میگردد. در جیوشین کای ایکیدو کاتاهای گوناگونی جهت اموزش گام به گام واصولی حرکات وتکنیک ها طراحی شده است.

ابتدا 17 تکنیک پایه به نام جونانا هان کاتا برای اموزش اصول اولیه به هنر جویان اموزش داده میشود.

شش کاتای سنتی شامل 177 تکنیک وجود دارد که در طول دوره اموزش داده میشود.

در جیوشین کای ایکیدو مبارزه که در تومیکی ایکیدو وجود دارد تبدیل به رندوری شده است.

رندوری در جیوشین کای ایکیدو چگونه انجام میشود؟

رندوری به معنی اجرای تکنیک ها بصورت ازاد می باشد. به این صورت است که یکی از دو نفر که با هم تمرین می کنند حمله را آغاز می کند و بطور صادقانه مشکلی را برای فرد مقابل بوجود می اورد و به طرف مقابل اجازه می دهد که با اجرای یک تکنیک از خود دفاع کند، چنانچه دفاع موفقیت آمیر انجام نشود چند تکنیک توسط حمله کننده اجرا میشود و این همچنان ادامه پیدا می کند تا یکی از طرفین دیگر قادربه اجرای چند تکنیک نباشد

پیدایش جیوشین کای آیکیدو در ایران

استاد علی امیری پناه در سال ۱۳۷۷ پس از ٢٠ سال اقامت در ایالات متحده و بازگشت به کشور برای اولین بار جیوشین کای ایکیدو را در استان فارس معرفی کردند و از ان زمان تا حالا بطور فعال به اموزش این هنر رزمی دفاعی مشغول می باشند. استاد امیری پناه ابتدا تومیکی ایکیدو را در کینگزویل تگزاس در سال 1992 زیر نظر سنسی راسل وادل شروع کردند ویک سال بعد به سازمان جیوشین کای به ریاست شیهان چاک کلارک (دان 8) ملحق شدند.

 استاد در حال حاضر دارنده دان 5 ایکیدو از سازمان جیوشین کای دان 5  از فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی دان 2 جوجیتسو از فدراسیون ورزسهای رزمی  ودان 1 از 

FMA (International free fighter’s martial arts association) می باشد.

دارنده مربیگری درجه یک از فدراسیون ورزشهای رزمی.

وی در حال حاضر رئیس کمیته فنی هیات ورزشهای رزمی استان فارس

مسئول کمیته اموزش و مشاور عالی هیات ورزشهای رزمی صدرا و

مسئول جیوشین کای آیکیدو در کشور.

عضو سازمان IAA (international aikido academy) می باشد.

عضو فدراسیون ورزشهای سنتی ژاپن (all japan budo federation) می باشد.