کمیته فنی


کمیته فنی جیوشین کای متشکل از  اساتید با تجربه و فنی  سبک می باشد. این کمیته از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به کلیه امور فنی سبک رسیدگی نموده و تصمیمات این کمیته پس از تائید مسئول سبک لازمالاجرا می باشد.

شرح وظائف کمیته فنی:

اجرای کامل مصوبات سبک جیوشین کای آیکیدو

حضور فعال در جلسات تصمیم گیری  در موارد فنی و آموزشی سبک

شناسایی ومعرفی افراد فنی و متعهد جهت تشکیل کادر  فنی  این کمیته

تهیه و ارائه تقویم سالیانه در ابتدای سال جهت برگزاری استاژ های فنی بین سبکی و برون سبکی در طول سال

برگزاری استازهای فنی درون سبکی و برون سبکی در طول سال طبق تقویم مصوب سالیانه

تهیه و تدوین جزوات تحقیقی گوناگون آیکیدو جهت توزیع بین مربیان و هنر جویان

پاسخ گوئی به نیازهای فنی و تکنیکی مربیان و هنر جویان.

شرکت در جلسات گفتگو جهت حل اختلافات فنی.

تحقیقات وسیع در سبک های مختلف ایکیدو جهت اطلاع رسانی به مربیان.

تعیین صلاحیت فنی هنر جویان کاندیدای کمربند مشکی جهت شرکت در ازمون.

تعیین صلاحیت فنی مربیان.

بررسی وتایید مسائل فنی کمیته ازمون.

ارائه گزارش عملکرد کمیته فنی هر سه ماه یکبار به مسئول سبک

گزارش عملکرد سالیانه در اسفند ماه هر سال جهت ارائه به هیات و فدراسیون
اعضای کمیته فنی


استاد محمد رضا ناطق فصیحی
استاد محمد رضا ناطق فصیحی

مسئول کمیته فنی جیوشین کای

استاد فصیحی دارنده دان_4 جیوشین کای آیکیدو و مربیگری رسمی درجه_2 از فدراسیون ورزشهای رزمی می باشند.ایشان سال هاست که بطور مستمر در آموختن و آموزش آیکیدو حضور فعالی دارند و یکی از فنی ترین اساتید این رشته می باشند..