کمیته اموزش


شرح وظائف کمیته اموزش:

اجرای کامل مصوبات جیوشین کای آیکیدو

شرکت فعال در جلسات با حضور مسئولین کمیته ها

انتخاب افراد واجد شرایط و معرفی انها جهت عضویت در کمیته آموزش

تهیه وتدوین سیلابس های اموزشی جهت توزیع به هنر جویان

تهیه فیلم های اموزشی از کاتاهای موجود در رده های مختلف

استاندارد سازی و بروز رسانی نرمش ها و بدنسازی در باشگاهها.

تهیه مطالب اموزشی جهت ارتقاع اطلاعات عمومی  مربیان.

برگزاری کلاس های باز آموزی  برای مربیان در طول سال

برگزاری کلاس هاس دانش افزایی در طول سال

پیگیری جهت شرکت مربیان و هنر جویان در دوره های مختلف مربیگری و داوری.

تهیه فیلم های دفاع شخصی با استفاده از تکنیک های مختلف ایکیدو بصورت کاربردی در شرایط سخت و دشوار.

تشویق هنر جویان واجد شرایط به شرکت در دوره های مربیگری.

برگزاری دوره های مربیگری عملی.

تهیه و تدوین گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار.

تهیه گزارش عملکرد سالیانه در اسفند ماه هر سال.اعضای کمیته اموزش


 علی امیری پناه
علی امیری پناه

مسئول کمیته اموزش

استاد علی امیری پناه مسئول جیوشین کای ایکیدو دارنده دان_5 جهانی از ایلات متحده و دان _5 ایکیدو از فدراسیون ورزشهای رزمی دان 2 جوجیتسوjjif از فدراسیون ورزشهای رزمی دان 1 از international free fighter's martial arts association مسئول کمیته فنی هیات ورزشهای رزمی استان فارس. مسئول کمیته اموزش هیات ورزش های رزمی صدرا دارنده مربیکری درجه یک از فدراسیون ورزشهای رزمی