کمیته روابط عمومی


کمیته روابط عمومی نقش بسیار مهم و ارزنده ای در معرفی و گسترش سبک جیوشین کای ایکیدو ایفا می کند.

شرح وظائف:

اجرای کامل مصوبات سبک جیوشین کای آیکیدو

شرکت در جلسات گوناگون که در تقویم سالیانه درج شده و یا از طرف مسئول سبک اعلام گردیده.

تهیه اگهی های تبلیغاتی از قبیل بروشور تراکت و بنرهای مختلف جهت معرفی سبک.

تعامل و ارتباط با ارگانهای مختلف و پیشنهاد دوره های اموزشی چه در محیط کاری انها و یا در محیط باشگاه.

تهیه وپخش ارم های جیوشین کای ایکیدو جهت چاب بر روی لباس های ایکیدوکاران.

شناسائی و معرفی افرادی متعهد و کار بلد جهت تکمیل کادر کمیته روابط عمومی

تهیه و پخش کلیپ ها تبلیغاتی و جزوات اموزشی با همکاری کمیته اموزش.

تهیه تقویم سالیانه رویدادهای مختلف سبک با همکاری کمیته ها و قرار دادن ان در سایت جهت اطلاع عموم.

اطلاع رسانی جامع و بهنگام در مورد رویدادهای مختلف به کمیته های مربوطه.

همکاری کامل با کمیته های مختلف جهت برگذاری مراسم های قید شده در تقویم سالیانه سبک.

تهیه و ارائه گزارش عملکرد کمیته روابط عمومی هر سه ماه یکبار.

ارائه گزارش عملکرد سالیانه در اسفند ماه هر سال.

حضور فعال در جلسات کمیته ها و منعکس کردن مصوبات


اعضای کمیته روابط عمومی


استاد هاشم نگهداری
استاد هاشم نگهداری

مسئول کمیته روابط عمومی

استاد هاشم نگهداری دارنده دان_3 جیوشین کای آیکیدو و مربی رسمی فدراسیون ورزشهای رزمی می باشند.